email & oppføring

   
 

Email:

Ved at raddum.no nå er registrert har vi også mulighet for å bruke det som emailadresse (se raddummere). Hvis du ønsker navnet ditt som adresse, sender du en mail til meg på thomas@raddum.no, der du:

1. oppgir ønsket mailadresse, f.eks: dittnavn@raddum.no

2. oppgir postadresse

3. kort beskriver nærmeste slektsledd (Mor, Far, Besteforeldre - bare for å utelukke ikke-raddummere)

Deretter får du tilsendt opplysninger om adresse, mailservernavn, passord og login pr. postoppkrav. Jeg tar 100 kroner for jobben, porto inkludert. Dette er ikke for at jeg skal tjene penger, men for å forhindre misbruk, og for å dekke inn noen av utgiftene ved serverleie. Eventuelt overskudd vil gå til potetgull ved neste slektstevne :-)

Å få en raddumadresse innebærer selvfølgelig ikke at du må oppføres her på siden under raddummere, det er helt ditt eget valg.Oppføring:
Under menypunktet raddummere har jeg listet opp navnet på noen av oss, og vår emailadresse. Etterhvert vil det også komme på noen links til relevante websider. Hvis du ønsker navn, emailadresse (trenger ikke være raddumadresse) og/eller en hjemmeside oppført her, så send meg en mail, med de nødvendige opplysningene.